Giỏ hàng (0)
Điện thoại Xiaomi Redmi K30 4G

Điện thoại Xiaomi Redmi K30 4G

5.450.000VNĐ5.450.000VNĐ

Điện thoại Xiaomi Redmi 8A

Điện thoại Xiaomi Redmi 8A

2.300.000VNĐ2.300.000VNĐ

Xiaomi Redmi Note 8

Xiaomi Redmi Note 8

3.350.000VNĐ3.350.000VNĐ

Điện thoại Xiaomi Redmi 8

Điện thoại Xiaomi Redmi 8

2.500.000VNĐ2.500.000VNĐ

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

4.350.000VNĐ4.350.000VNĐ

Xiaomi Black Shark 2 Pro

Xiaomi Black Shark 2 Pro

10.800.000VNĐ10.800.000VNĐ

Xiaomi Mi CC9E

Xiaomi Mi CC9E

3.790.000VNĐ3.790.000VNĐ

Xiaomi Redmi 7A

Xiaomi Redmi 7A

1.950.000VNĐ1.950.000VNĐ

Xiaomi Mi CC9

Xiaomi Mi CC9

4.650.000VNĐ4.650.000VNĐ

Xiaomi Redmi K20

Xiaomi Redmi K20

5.250.000VNĐ5.250.000VNĐ

Xiaomi Redmi K20 Pro

Xiaomi Redmi K20 Pro

6.890.000VNĐ6.890.000VNĐ

Xiaomi Mi 9SE (Bản Quốc tế)

Xiaomi Mi 9SE (Bản Quốc tế)

6.700.000VNĐ6.700.000VNĐ

Xiaomi Redmi 7

Xiaomi Redmi 7

2.600.000VNĐ2.600.000VNĐ

Xiaomi Redmi Note 7 DGW

Xiaomi Redmi Note 7 DGW

3.990.000VNĐ3.990.000VNĐ

Xiaomi Redmi 7 DGW

Xiaomi Redmi 7 DGW

2.990.000VNĐ2.990.000VNĐ

Xiaomi Black Shark 2

Xiaomi Black Shark 2

9.600.000VNĐ9.600.000VNĐ

Xiaomi Redmi Note 7 Pro

Xiaomi Redmi Note 7 Pro

3.850.000VNĐ3.850.000VNĐ

Xiaomi Redmi Go

Xiaomi Redmi Go

1.790.000VNĐ1.790.000VNĐ

Xiaomi Mi 9SE

Xiaomi Mi 9SE

5.400.000VNĐ5.400.000VNĐ

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9

7.890.000VNĐ7.890.000VNĐ

Xiaomi Redmi Note 7

Xiaomi Redmi Note 7

3.550.000VNĐ3.550.000VNĐ

Xiaomi Mi Play

Xiaomi Mi Play

3.500.000VNĐ3.500.000VNĐ

Xiaomi Mimix 3 hàng chính hãng DGW

Xiaomi Mimix 3 hàng chính hãng DGW

12.990.000VNĐ12.990.000VNĐ

Xiaomi Black Shark Helo

Xiaomi Black Shark Helo

10.800.000VNĐ10.800.000VNĐ

Sản phẩm mới
Xiaomi Mi 8 Lite Bản DGW

Xiaomi Mi 8 Lite Bản DGW

4.700.000VNĐ4.700.000VNĐ

Xiaomi MiMix 3

Xiaomi MiMix 3

9.700.000VNĐ9.700.000VNĐ

Sản phẩm mới
Xiaomi Redmi Note 6 Pro DGW

Xiaomi Redmi Note 6 Pro DGW

4.690.000VNĐ4.690.000VNĐ

Sản phẩm mới
Xiaomi Mi A2 Lite

Xiaomi Mi A2 Lite

4.490.000VNĐ4.490.000VNĐ

Sản phẩm mới
Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi Mi 8 Lite

4.800.000VNĐ4.800.000VNĐ

Sản phẩm mới
Qin AI Phone

Qin AI Phone

1.200.000VNĐ1.200.000VNĐ